Michal Oškera

Michal OškeraMichal Oškera v beacons.cz pomáhá klientům porozumět situaci, ve které se nacházejí tak, aby při změně pohledu byli schopni sami uvidět její řešení. Ze zkušenosti ví, že porozumění předpokládá důslednou práci s informacemi a schopnost vidět správně souvislosti. Věří, že záměr pomáhá jakoukoliv nepřehlednou spleť informací uspořádat a využít. Specializuje se na řízení organizací a projektů.

Také rád publikuje a diskutuje na sociální síti .

 


Záměr