Co je Každoden?

Každoden je úhrnem všech záměrů, které tvoří lidská společnost. Projevuje se zejména soustavným tlakem na jednotlivé členy společnosti. Aby v Každodni mohl jednotlivec legitimně žít, je nutné Každoden respektovat. Jeho akceptování je již věcí volby. Akceptování Každodne a jeho následování je snadné, nevyžaduje vlastní záměr, ale je náročné na zdroje. Neakceptování vyžaduje silný záměr, vede však k úspoře zdrojů.


Záměr

Chcete vědět víc? Máte k uvedenému pojmu otázky? Ozvěte se nám!

Share