Co je strategická inventura?

Strategická inventura je každá úmyslně prováděná úvaha, která má za cíl zrevidovat aktuální situaci a její řešení vzhledem k daným cílům. Složitost a náročnost provedení úvahy je úměrná složitosti situace a náročnosti sledovaných cílů. Typickým výstupem strategické inventury je aktualizovaná strategie k těmto cílům vedoucí.


Záměr

Chcete vědět víc? Máte k uvedenému pojmu otázky? Ozvěte se nám!

Share