Záměrný leadership

„Leader bez vize je jako vtip bez pointy.“

Záměrný leadership je způsob vedení lidí vyznačující se vědomou a systematickou prací s osobitým záměrem. Osobitost záměru znamená, že leader věří ve smysluplnost cíle, resp. vize záměru a že strategie jeho dosažení odráží jeho osobnost. Osobitost záměru je pro leadera zdrojem potřebné energie a pro jeho následovníky zdrojem potřebné autentičnosti a z ní vyplývající přirozené autority. Leadership postrádající osobitý vztah k záměru má tendenci být leadershipem formálním a ve výsledku neúčinným.

Vhodným nástrojem pro osvojení i praktikování záměrného leadershipu je technika práce se situační strategií. Předpokladem pro praktikování záměrného leadershipu je objevená vize a strategie, která vede k jejímu dosažení.

Efektem záměrného leadershipu na všech úrovních v organizaci je záměrné podnikání.


Záměr