Poslání a vize beacons

beacons.cz rozvíjíme poznání o záměrech pro potřeby leaderů ve firmách: pomáháme nacházet cesty novým směrem a budovat tak kulturu záměrného leadershipu. 

Naší vizí je vybudovat životaschopné společenství firem a organizací, jejichž fungování je založeno na záměrném leadershipu a má tak charakter záměrného podnikání. Záměrné podnikání je totiž tažené vizí, nikoliv bojem s konkurencí.

Záměr

Přijměte od nás pozvání do světa záměrů. Nabízíme Vám střípky poznání a příběhů, se kterými se setkáváme v naší praxi a životech. Chceme Vám ukázat, že náš každodenní svět je regulerním hřištěm, na kterém se dají hrát neobvyklé hry, i když to kolikrát vypadá, že všechny hry už byly rozehrány a prostor pro nic nového neexistuje.

Chcete-li se dozvědět více o Umění záměru nebo záměrném leadershipu, ozvěte se nám.

Jan Procházka a Michal Oškera