Manifest záměrného podnikání

„Život je příliš krátký, aby člověk dělal to, co ostatní.“

Podnikáním se zatím stále běžně rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

U záměrného podnikání je dosahování zisku účelem také důležitým, nicméně účelem sekundárním. Primárním účelem záměrného podnikání je naplnění vizionářského záměru — ten se skládá z vize a jí odpovídající strategie.

Co je záměrné podnikání

Záměrné podnikání je proto o podnikání taženém vizí a řízeném strategií. Záměrné podnikání spočívá v následování opravdové vize, nikoliv konkurence nebo módních trendů.

Klíč k opravdové vizi se nachází v odpovědi na otázku: co jakožto podnikatel chci svou činností ve společnosti změnit tak, abych přispěl k jejímu pokroku a rozvoji? A teprve v druhé řadě: jak to udělám, aby to ekonomicky vycházelo?

Proč záměrně podnikat

Podnikání prováděné záměrně je v prvé řadě směřující. V důsledku silného směřování má potenciál inovace, motivace a kultivace. Jen je potřeba se jej chopit a využít.

Směřování

Záměrné podnikání umožňuje podnikateli s jistotou a konzistencí rozvíjet potenciál svých myšlenek a vizí a neustrnout v rutině každodenní operativy. Záměrné podnikání se projevuje čitelností a srozumitelností, které jsou zdrojem sebevědomí a loajality ze strany zaměstnanců a oblíbenosti a loajality ze strany zákazníků.

Přínosy záměrného podnikání

Inovace

Záměrné podnikání umožňuje podnikateli významně přispět k naplnění své osobní vize a současně přinést společnosti zcela novou kvalitu a zanechat po sobě nezanedbatelný odkaz. Záměrné podnikání se projevuje jedinečnou smysluplností pro zaměstnance a jedinečnou užitečností pro zákazníky.

Motivace

Záměrné podnikání podnikateli umožňuje otevřít stavidla své osobní motivace a dát ji „na odiv“ jak svým spolupracovníkům tak svým klientům a potažmo celé společnosti. Záměrné podnikání se projevuje nadšením zaměstnanců dát pro naplnění záměru ze sebe to nejlepší a současně nadšením zákazníků přispět k dosažení vize konzumací produktů a služeb.

Kultivace

Záměrné podnikání podnikateli umožňuje vybudovat společnost synergicky spolupracujících lidí, která je součástí většího ekosystému synergicky spolupracujících firem. Záměrné podnikání se projevuje přívětivostí firemního prostředí a kultury v očích zaměstnanců a odpovědného přístupu v očích veřejnosti.

Hodnoty záměrného podnikání

Záměrné podnikání preferuje osobní odpovědnost před odevzdaností všemohoucnosti Každodne neboli socioekonomických vlivů: „Chcete-li se na něco vymlouvat, pak na sebe.“

Záměrné podnikání preferuje věcný pohled na podnikání před ekonomickým: „Ekonomicky vám to musí vycházet, ale opravdový smysl to musí dávat věcně.“

Záměrné podnikání preferuje (vizí) osvícený leadership před řemeslným managementem: „To, že umíte řídit, ještě neznamená, že víte, kam máte jet.“

Záměrné podnikání preferuje kvalitní myšlenky, před snadnými prostředky, např. dotačními pobídkami: „Podnikejte proto, že chcete něčeho dosáhnout, ne proto, že je to možné.“

Hodnoty záměrného podnikání

Přidejte se k nám!

Záměrné podnikání přispívá k pročištění záměrů společnosti. Je zdrojem síly pro namáhavé změny.

Záměrné podnikání přináší nový pohled na možnosti lidského potenciálu — přispívá k renesanci základní lidské schopnosti stavět záměry.

Záměrné podnikání je filozofie podnikání a ideál, kterého lze jednorázově dosáhnout. Opravdovou výzvou je ho ale udržet. Proto je potřeba o něj usilovat neustále.

Záměrné podnikání není o konkurenci. Je naopak o synergii. Čím více lidí bude podnikat záměrně, tím lepší bude Každoden místem k životu.

Jak se můžete zapojit?

  1. Pomozte nám propagovat záměrné podnikání a záměrný leadership. Uspořádejme společně osvětové workshopy, přednášky a motivující vystoupení.
  2. Staňte se členy skupiny Záměrný leadership.
  3. Naučte se praktikovat záměrný leadership — využijte službu Umění záměru!
  4. Sdílejte tento manifest.
    Share

Máte další námět, jak myšlenku záměrného podnikání šířit? Dejte nám vědět!


Záměr