Vítejte v Každodni

Každému z nás se to už určitě někdy stalo. Společnost, práce a vůbec všechny okolnosti života nás tlačí do kouta. Vypadá to, že nás to převálcuje… Co je ale „to“? Možná by pomohlo si tuto záhadnou šedou eminenci prostě uvědomit, pojmenovat a popsat, jak funguje. Pak by se jí dalo porozumět, počítat s ní a místo stěžování si na zlovolné okolnosti jednoduše znát její prostředí a učinit z toho svou výhodu. Vítejte v moři Každodne.

bcns_vitejte_v_kazdodni

Člověk sám, ale stejně tak i firmy a jakékoliv organizace, jsou jako plachetnice v moři života. Plavidla jsou různě stavěná a cíle plavby se liší — nicméně jsou všechny ovlivněny vodními proudy, větrem, bouřkami a také výskytem skalisek a mělčin. Když se plavidlo ocitne na moři, začne bez vlastního přičinění směřovat tam, kam směřuje výslednice prostředí. Ta může podle okolností měnit směr a svou sílu, vždycky tu však je a je potřeba s ní počítat. Jak s touto znalostí naložíme je otázkou strategie plavby.

Možných strategií plavby v moři Každodne je mnoho. Jedna z těch méně výhodných, přesto běžně užívaných, spočívá v úplném podvolení se a doufání, že je nám moře příznivě nakloněno a dobře ví, co dělat, aby jsme byli spokojení. Hlavní a na první pohled ne zcela zjevnou nevýhodou je outsourcování vlastního směřování na živel. O rizicích takového přístupu asi není potřeba příliš mluvit — zkušeností s odevzdáním se jiným, kteří prý vědí lépe než my, co máme dělat, má jistě každý dost.

Naproti tomu je možné moře Každodne zcela zavrhnout jako pochybnou záležitost a prostě se s ním prát tak dlouho, až jeden vyhraje. Není to úplně běžná strategie, ale tu a tam na ní narazíte. Jde vlastně o protipól naprostému odevzdání se Každodni. Bohužel ale nepřináší žádoucí výsledky — nikdo nevyhraje a moře neprohraje. Extrémnost této strategie spočívá v záměně vlastního směřování za boj proti zkaženému prostředí a úvahách o tom, jak by se asi v moři plulo, kdyby se odstranila všechna skaliska a vítr foukal pouze žádoucím směrem. A bez bouřek!

Dobrá strategie fungování v moři Každodne samozřejmě předpokládá slušnou znalost prostředí a techniky plavby. Samo o sobě to ovšem nestačí. Umět dobře plout má cenu, pouze když je kam a proč plout. Klíčem je záměr — to nejcennější, co v Každodni potřebujeme. Přestože se může zdát neuvěřitelné, že by záměr, tedy cíl a strategie jeho dosažení, mohl mít tak zásadní vliv na život v Každodni, je tomu opravdu tak. Proudění v Každodni se neustále mění, tak to prostě je. Osobní záměry však máme pod kontrolou jen my sami a právě jimi měníme nastavení plachet a kormidla. A právě tak se dá plachtit mořem Každodne, ať už vítr fouká kterýmkoliv směrem.

Každoden má neskutečnou sílu. Lze se jí podvolit, všechno vsadit na náhodu a čekat, kam nás zanese. Lze se s ní prát a nedostat se nikam. A nebo můžeme postavit vlastní záměr a plout kam chceme, v tom nám moře Každodne nikterak nebrání. Stačí vědět kam chceme doplout a jak to provést. Klíčem je Umění záměru.

Share

Autor: Jan Procházka

Jan Procházka v beacons.cz pomáhá klientům především se změnou pohledu na zdánlivě neřešitelné situace. Ze zkušenosti ví, že pro řešení svízelných situací je změna pohledu nezbytná, a také ví, že je náročná. Věří, že základem každého dobrého řešení je záměr a že bez něj nemá člověk důvod nic měnit a zlepšovat. Navzdory své upovídanosti se soustředí na zmenšování složitosti problémů a jednoduchost.

2 komentáře na „Vítejte v Každodni“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *