Poznání beacons

Základem poznání práce se záměry, které v beacons.cz rozvíjíme, jsou klíčové pojmy. Pomocí zakotvení jejich významu si můžeme vzájemně usnadnit porozumění, neboť právě v tomto významu jsou použity v našich článcích.

A protože je podnikání především ryze praktickou disciplínou, usilujeme o definice co nejjednodušší, nejsrozumitelnější a prakticky nejuchopitelnější. Koneckonců vzešly z našich zkušeností a praxe.

Aktuálně jsou definovány klíčové pojmy záměr, vize, cíl, strategie, situační strategietaktika, strategická inventura, Každoden.


Záměr

Máte k definicím otázky? Chcete vědět víc? Ozvěte se nám!

Share