Co je strategie?

Strategie je každé seskládání dostupných a použitelných taktik vzhledem k dosažení zvoleného cíle, které je současně osobité, přístupné a čisté.

Technicky má strategie podobu soustavy klíčových uzlů. Klíčový uzel reprezentuje oblast či objekt zájmu, jehož zvládnutí přispívá k dosažení zvoleného cíle. K jednotlivým klíčovým uzlům jsou proto přiřazeny strategické cíle a taktiky pro jejich dosažení.

Osobitost znamená, že výběr klíčových uzlů a vazeb mezi nimi odráží osobnost stratéga.

Přístupnost znamená, že alespoň jeden klíčový uzel je pod kontrolou stratéga, tj. lze na něm stavět.

Čistota znamená, že zajištění žádného klíčového uzlu se nebude dít na něčí úkor.

Speciálním případem strategie je strategie situační.

Spolu se zvoleným cílem tvoří strategie záměr. Je-li zvoleným cílem vize, tvoří tato vize spolu se strategií jejího dosažení vizionářský záměr.


Záměr

Chcete vědět víc? Máte k uvedenému pojmu otázky? Ozvěte se nám!

Share