Co je vize?

Vize je každý cíl, který je současně osobitý, nevšední a setrvačný.

Osobitost znamená, že cíl je sledován konkrétní osobou a že jeho dosažení je pro tuto osobu velice osobní záležitostí. Vztah osoby k osobitému cíli není čistě racionální, ale také emocionální.

Nevšednost znamená, že cíl do značné míry vybočuje mimo každodenní zvyklosti. Jen málokdo něčeho takového již dosáhl.

Setrvačnost znamená, že na dosažení cíle lze navázat dalším cílem či vizí, který pokračuje ve stejné trajektorii.

Vize tvoří vrchol vizionářského záměru. K dosažení vize je nutné mít odpovídající strategii.


O vizích se více dozvíte v článku Malomocné vize.


Záměr

Chcete vědět víc? Máte k uvedenému pojmu otázky? Ozvěte se nám!

Share