Záměr podnikatelského záměru

Už jste někdy vyplňovali dokument zvaný „podnikatelský záměr“? Potřebujete v něm naformulovat co a jak hodláte dělat. Dokonce na to existují vzorové formuláře, abyste se nemuseli zbytečně namáhat a zdržovat a na nic důležitého jste nezapomněli. Výborně. Nechybí vám ale ještě záměr podnikatelského záměru?

Podnikání ve třech krocích


Záměr podnikání se od podnikatelského záměru výrazně liší. První říká, co děláte a proč. Je tažen vizí a definuje, čeho chcete dosáhnout a proč vůbec podnikáte. Dá vám zabrat, ale pomáhá vidět cestu a cíle podnikání. Druhý říká, co považujete za reálně možné udělat s tím, co aktuálně máte a umíte. Předpokládá existenci záměru podnikání a definuje, jak na to jít. Sepsat podnikatelský záměr bez záměru podnikání je jako pustit se do psaní scénáře bez existence námětu.

Je nasnadě začít od vize podnikání. Vždyť vize je pomyslný vrcholek záměru. Nutno ale dodat, že vize musí být plnohodnotná a opravdová. Dojde-li pouze ke vzniku malomocné pavize, tedy k vizi formálně bezchybné a krásné, ale bezobsažné, není důvod si nalhávat, že záměr podnikání máte. Potřebujete neohroženou vizi, která vám bude osvěcovat temná místa, ne pěkně znějící větu či nablýskaný dokument.

Důležité pravidlo pro objevování vize říká, ať se nedíváte, co podle vás nyní je nebo není možné. Potřebujete vědět, co opravdu chcete. To může být dokonce v rozporu s tím, co aktuálně pokládáte za možné. Nenechte se zmást tím, že se vize jeví trochu přitažená za vlasy. Kdyby lidé neměli neobvyklé vize, nebyl by ve společnosti žádný pokrok. Právě vybočení mimo běžné a obvyklé je pro silné vize typické. Ukazují jasný bod mimo běžné cesty a tím otvírají dříve nemyslitelné možnosti.

Z toho také plyne, proč vám pro vytvoření záměru podnikání nestačí jenom vize. Máte-li se vydat mimo známé cestičky, potřebujete se připravit. Potřebujete mít strategii jak využít dostupné zdroje a možnosti, aby se dalo k vizi podnikání dojít. Zde už pochopitelně musíte vycházet z toho, co umíte, můžete a máte k dispozici. Forma, jakou bude strategie mít, může být velmi různá a není až tak důležitá. Podstatné je, že musí být přiměřená situaci: musí být praktická a snadno aktualizovatelná. Jedině tak budete moci své podnikání skutečně strategicky řídit.

Záměr podnikání se tedy sestává z vize a strategie. Vize je pro podnikání pevný bod a strategie způsob cesty k němu. Je důležité si uvědomit, že záměr je věc živá: vyvíjí a rozvíjí se stejně jako člověk, který záměr drží a spravuje. Stejně jako zásadní životní rozhodnutí, ani změny záměru podnikání není dobré brát na lehkou váhu. To ale neznamená, že se změny nedějí. Mějte na paměti, že záměr podnikání je vyjádřením snahy o dosažení něčeho nového. Dokud toho není dosaženo, ani záměr není  hotov.

Takže, máte svůj záměr podnikání?


Záměr

Máte zájem o nezávaznou konzultaci s autory beacons? Ozvěte se nám!

Share

Autor: Jan Procházka

Jan Procházka v beacons.cz pomáhá klientům především se změnou pohledu na zdánlivě neřešitelné situace. Ze zkušenosti ví, že pro řešení svízelných situací je změna pohledu nezbytná, a také ví, že je náročná. Věří, že základem každého dobrého řešení je záměr a že bez něj nemá člověk důvod nic měnit a zlepšovat. Navzdory své upovídanosti se soustředí na zmenšování složitosti problémů a jednoduchost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *