Jste vládci svých strategií?

Žijeme v době specialistů. Je výhodné se na něco specializovat. Specializovat se znamená vyniknout; být v něčem dál, než je průměrný člen společnosti. Být specialista znamená být odborníkem, na kterého se ostatní obracejí, když potřebují radu nebo řešení. A netýká se to pouze jednotlivců, ale i firem a organizací. Jsou záležitosti, které můžeme s klidem odborníkům svěřit neboli outsourcovat, ale existují i záležitosti, jejichž řešení se outsourcovat nevyplácí.

Architekt nebo řemeslník


Oprava auta, ucpaný odpad, revize plynového kotle jsou příklady věcí, které rádi svěříme odborníkům. Jejich provedení může mít své rezervy, ale jejich cíl a požadovaný výsledek je poměrně jasný. Pak jsou ale věci, ve kterých ani my sami nemáme příliš jasno. Pouze cítíme, že by se něco v určitém směru mělo stát, ale naprosto nevíme, co by to mělo být a jak by to mělo vypadat. V takových případech, bez ohledu na obor, potřebujeme jiný druh pomoci. Potřebujeme najít někoho, kdo nám tušenou vizi teprve pomůže obnažit, projasnit a dát tak dohromady zadání toho, co se má teprve udát. Je něco jiného, když potřebujeme odbornou pomoc při naplňování jasného záměru, než když potřebujeme odbornou pomoc se sestavením záměru samotného. Jde o dvě různé polohy služeb, jejichž záměna mívá velmi negativní a frustrující následky.

Na straně potenciálních poskytovatelů těchto služeb se nám v naší praxi osvědčilo rozlišovat dva přístupy: přístup řemeslníků a přístup architektů. Oba lze aplikovat jak na jednotlivce, tak na firmy. V žádném případě nejde o to, že by snad jedni měli být více než ti druzí. Žít ve světě bez kvalitních řemeslníků by bylo stejně žalostné jako žít ve světě bez kvalitních architektů. V případě absence řemeslníků by věci nebyly praktické, dlouhodobě by nevydržely fungovat, neměl by je kdo opravit, vylepšit a začistit pro bezpečné použití. Nebylo-li by architektů, nové věci či velké změny by nebyly koncepční, byly by řešeny těžkopádně, problémy by se odstraňovaly jeden po druhém místo toho, aby byly elegantně odstraněny najednou. Je zřejmé, že uvedené důsledky absence kvalitních řemeslníků či architektů jsou platné nejen v oboru stavebnictví, odkud jsme si termíny vypůjčili. Každý obor má své řemeslníky a své architekty a v každém oboru se tito vzájemně potřebují.

V naší typologii jsou řemeslníci ti, kteří realizují či naplňují stanovený záměr. Dělají a uskutečňují přesně to, co už umí, a pilují své dovednosti. Podle povahy záměru je potřeba vybrat řemeslníka. Potřebujete-li udělat na míru kuchyň, vyberete si stolaře specialistu na kuchyně, nikoliv na vestavěné skříně, a to přestože oba mohou být dobří a doporučovaní. Potřebujete-li navrhnout obal výrobku, sáhnete po grafikovi specializujícím se na obalový design, nikoliv pro grafikovi navrhujícím filmové plakáty. Základem je vždy vědět, co přesně potřebujete. Pokud to nevíte, mohou pomoci architekti. Spoluprací s nimi máte v prvé řadě dospět ke kvalitnímu záměru. S architektem se bavíte o svých zprvu často nejasných představách a přáních a hledáte, jakou by jejich naplnění mělo mít vlastně podobu. Společně konkretizujete svou vizi a současně spolu dáváte dohromady strategii jejího naplnění. S architekty tvoříte záměr v podobě vize a strategie. S pomocí taktik, kterými vládnou řemeslníci, tuto strategii posléze naplňujete.

Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že člověk může být buďto řemeslník nebo architekt, ale ne obojí. Není tomu tak. V našem pojetí označují termíny řemeslník a architekt soubory dovedností, nikoliv profese. Samozřejmě být v nějakém oboru architektem vyžaduje do určité míry znalost řemesla tohoto oboru. Ale nemusíte být zároveň zručný a nadaný řemeslník. Být skvělý řemeslník, neznamená být současně architekt. Ale je nutné alespoň rámcově vědět, jak architekti příslušného oboru pracují. My jsme si pojmy řemeslník a architekt ze stavebnictví vypůjčili záměrně. Je to jeden z mála oborů, se kterým se chtě nechtě během svého života setká snad každý, a je to také obor, ve kterém se řemeslníci a architekti vyvinuli v samostatné a jasně oddělené profese — lidé už tak nějak vědí, co od koho požadovat a očekávat. V celé řadě jiných oborů tomu tak ale není a tam začínají skutečná martyria.

Nejzávažnější problémy nastávají pokud zadavatel objedná ryzího řemeslníka a přitom ve skutečnosti potřebuje nebo dokonce vědomě očekává práci architekta. Situaci navíc nezlepšují ti, kteří inzerují zdatnost architekta, ale přitom jsou „jen“ zdatnými řemeslníky. Jak má zadavatel poznat, o koho se ve skutečnosti jedná, když má dotyčný odborník na vizitce, webu či letáku například napsáno: specialista na marketing, specialista na sociální sítě, grafik, obchodník? Je proto nezbytně nutné naučit se falešné architekty odhalovat a pokud možno se jim vyhýbat.

Zatímco falešného řemeslníka poznáte poměrně snadno a brzy — na co sáhne, to zkazí— u falešných architektů je to složitější. Falešný architekt se nezajímá o vaše potřeby a záměry, vše ví nejlépe a přes jeho doporučení a návrhy nejede vlak. Má-li vám někdo pomoci s vašimi záměry, musíte si v prvé řadě vzájemně „sednout“ a být schopni se na sebe naladit, vzájemně se vyslechnout a porozumět si. Nervozita a netrpělivost není dobrým východiskem pro pokračování v takto vysoce citlivé záležitosti, jakou je spolupráce na záměru.

Opačným extrémem, který také signalizuje falešného architekta, je nebývalá ochota převzít celé břímě strategie na sebe: „Nemáte strategii? Nevadí, nechte to na mě, já už to nějak vymyslím a pak to uděláme.“ V dané situaci to může být velmi příjemné až lákavé, ale ve skutečnosti je to jako upsat se ďáblu. Je-li zadáním pro řešení složitého problému, jakým je například marketingová komunikace, pouze rozpočet, vždy si koledujete o to, že získáte pouze instantní strategii. Na první pohled vypadá, že je vám ušita na míru. Ve skutečnosti je to ale souhrn toho, co poskytovatel umí, v čem se cítí jistý, co ho samotného bude stát nejméně úsilí, ale co zrovna vy nemusíte vůbec potřebovat. A je-li takový poskytovatel „šikovný,“ jen velmi těžko se z tenat takovéto spolupráce vymaníte. Výsledný poměr cena/výkon tak vychází v těchto případech velmi nelichotivě, pokud vůbec — nulou totiž dělit nelze.

Zcela outsourcovat strategii znamená, že se na její tvorbě aktivně nepodílíte a jste pouze pasivním přihlížejícím, v lepším případě oponentem. Vždy když jakoukoliv strategii zcela outsourcujete, vzdáváte se iniciativy. Zbavujete se jedinečné příležitosti odlišit své podnikání a vtisknout mu svou osobitost. Autenticita a trvalé odlišení jsou klíčovým tajemstvím prosperity podnikání. Zbavujete-li se příležitostí své podnikání odlišovat, snižujete tím vyhlídky na jeho prosperitu. A proto se skutečný architekt musí vždy snažit vyzvědět a pochopit vaši strategii. Pokud se ukáže, že strategii ani vizi výsledku nemáte, má dvě možnosti: nabídnout vám pomoc vizi a strategii řešeného problému nejprve objevit nebo spolupráci pro dobro obou stran ukončit.

Nejste-li si stále jistí, zda je vám předkládáno to pravé, ptejte se. Ptejte se, jak to, co pro vás architekt udělal, sedí k vaší osobnosti či identitě vaší firmy, jak rozvíjí vaše přání, jak to přispívá k vašim cílům a proč je to zrovna takto a ne jinak. A dozvíte-li se pouze to, že se to tak prostě dělá, že je to trend, že takto v žádném případě neprohloupíte, že je to na jistotu, že to ani jinak být nemůže a že on je odborník, kdežto vy nikoliv, pak víte, že je to „jen“ falešný architekt a že se nedá nic dělat a je potřeba zkusit najít pravého architekta o dům dál. Jde tu přeci o vaše záměry.


Záměr

Máte zájem o nezávaznou konzultaci s autory beacons? Ozvěte se nám!

Share

Autor: Michal Oškera

Michal Oškera v beacons.cz pomáhá klientům porozumět situaci, ve které se nachází tak, aby při změně pohledu byli schopni sami uvidět její řešení. Ze zkušenosti ví, že porozumění předpokládá důslednou práci s informacemi a schopnost vidět správně souvislosti. Věří, že záměr pomáhá jakoukoliv nepřehlednou spleť informací uspořádat a využít. Specializuje se na řízení organizací a projektů.

3 komentáře na „Jste vládci svých strategií?“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *